O nás

"Knihovna jest také škola, a sice škola pro mládež a pro odrostlé, škola všestranná, v kteréžto učí mnoho moudrých učitelů a k tomu bez hole, bez metly, bez černé tabulky. Nedá se upříti, že celá krajina za krátký čas jiné tvářnosti nabude, když se v ní několik knihoven zařídí a v lidu chuť ke čtení moudře vzbudí."

(Karel Havlíček Borovský: Národní noviny, 5. 4. 1848)

Knihovna je provozovaná v rámci rodného domu KHB

Mimo pracovní dobu (po předchozí domluvě na telefonu: 569 642 123, popřípadě  e-mailem: knihovna@havlickovaborova.cz) lze navštívit expozice skupinám minimálně 10 návštěvníků.

Výpůjční služby

Na výběr máte ze široké škály beletrie a naučné literatury, pro dospělé i děti.

Meziknihovní výpůjční služby

Knihy, které nemáme ve fondu zapůjčíme MVS.

Kulturní vyžití

Pořádáme různé typy akcí a aktivit, nejen v knihovně, ale ve spolupráci s obcí.

Historická budova

Knihovna sídlí v rodném domě K. H. Borovského.

Historie knihovny

Rodiště Karla Havlíčka Borovského bylo chudou obcí na Českomoravské vrchovině. Na obecní a veřejnou knihovnu a čítárnu se nedostávalo finančních prostředků. Teprve se změnou ve vlastnictví rodného domku KHB byla šťastně vyřízena i tato věc. Místní výbor v Borové začal po roce 1929 sbírat peníze na vykoupení domku od tehdejších majitelů. Mezi borovskou obcí a Havlíčkovým fondem československých novinářů byla sjednána dohoda, že v rodném domku bude bezplatně uvolněna místnost a na zařízení knihovny se uvolní obnos 10.000,- Kč.

Havlíčkova veřejná obecní knihovna a čítárna byla slavnostně otevřena v památný den 28. října 1932, za přítomnosti předsedy Havlíčkova fondu, posl. Dr. Antonína Hajna. Knihovna vykazovala ke dni 4. dubna 1935 sedmsetdevadesátčtyři svazky.

Po 2. světové válce byla knihovna přestěhována do prostor tehdejšího MNV. Přestože knihovník byl pečlivý a svědomitý, nepodařilo se mu zmírnit vlhkost místnosti. V osmdesátých letech se knihovna stěhovala opět, tentokrát do nové budovy MNV v blízkosti JZD. Ani toto řešení nebylo nejlepší. MLK byla na okraji vesnice a v I. patře budovy. Pro mnohé staré lidi byla vlastně nedostupná.

Po roce 1990 začala obec usilovat o převod vlastnictví rodného domku KHB. Dům vlastnil stát a spravovalo jej Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod. Ministerstvo kultury ČR vyhovělo žádosti a od 17. listopadu 1998 se Havlíčkův rodný domek stal majetkem Obce Havlíčkovy Borové. Do zadní části domku byla přestěhována Místní knihovna, je zde zřízeno informační centrum a dvě přední místnosti byly ponechány pro potřeby muzea. Současná stálá expozice připomíná život a dílo slavného rodáka.

Místní knihovna Havlíčkova Borová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!