Ceník služeb

Čtenářský poplatek
čtenáři do 15 let 5 Kč za rok
čtenáři od 15 let 10 Kčza rok
ztráta členského průkazu 10 Kč
Používání internetu
čtenáři do 15 let zdarma
pracovní dny 40 Kč za hod.
mimo pracovní dny 20 Kč za hod.
Tisk a skenování
1 strana č.b. tisk 3 Kč
oboustranný č.b. tisk 5 Kč
1 strana bar. tisk 7 Kč
oboustranný bar. tisk 14 Kč
Skenování - pouze za pomoci obsluhy
1 obrázek bez úprav 5 Kč
1 obrázek s úpravou 10 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.